Marco de apoio ao acceso ao crédito das Pemes

IG535A – Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas (financiamento Igape-pemes)

Esta nova liña de financiamento do IGAPE ten como finalidade facilitar ás empresas o acceso ao crédito a través de dúas liñas:

Reaval Crecemento: promover o acceso a créditos a longo prazo para financiar investimentos produtivos e/ou circulante estrutural.

Reaval Garantías: potenciar a capacidade de outorgar garantías fronte a terceiros en forma de garantías financeiras para garantir obrigas derivadas de contratos de tráfico comercial, avales técnicos ante empresas privadas para garantir a correcta execución de obras ou servizos e garantías vinculadas a concursos internacionais.

Para quen é?

Pequenas e medianas empresas, sexan persoas físicas ou xurídicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, bens comunitarios, sociedades civís, ou calquera outro tipo de unidade económica con domicilio fiscal e desenvolvan a súa actividade económica en Galicia.

Cal é o importe da axuda?

As condicións varían para cada liña, incluíndo tipos de interese bonificados, financiamento de préstamos garantidos de 3000 € ata 1 000 000 € e con vencementos de 3 a 10 anos cun período de carencia de ata 2 anos.

Prazo de presentación

Comeza o 12/05/2023 ás 00:00 e remata o 29/09/2023 ás 23:59

Scroll ao inicio
Abrir chat
Ola, son Salomé. 👋
En que podo axudarche?