Política de privacidade

De acordo co disposto no Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, informámosche que os datos facilitados se incorporarán ás Actividades de Tratamiento titularidade de ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS NOVO MILLADOIRO con CIF número G 15919210 e domicilio social en rúa das Palmeiras 19,-baixo, 15895, Milladoiro–Ames (A Coruña). A finalidade de dito tratamento é prestarche un óptimo servizo como usuario e o mantimento da relación social no seu caso establecida.

Asimesmo, a empresa comunícache que os teus datos serán utilizados co obxecto de realizarche comunicacións dos servizos e actividades realizadas pola organización.

Podes exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade en calquer momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que te identifique dirixido á dirección arriba indicada ou ao correo electrónico info@aenovomilladoiro.com. Asimesmo, e de igual xeito, podes revocar o consentimento prestado á recepción de comunicacións de conformidade co disposto na Ley 34/2002.

Scroll ao inicio